Oferte Litoral 2024 Romania,Bulgaria,Grecia,Turcia,Egipt.Super Early Booking Vara 2024

Cauta unitati de cazare si ofertele Litoral 2024

Alege
Perioada

1

Mai multe filtre

Contract Servicii Unice Calatorie

CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE A SERVICIILOR UNICE DE CALATORIE

NU se aplica pachetelor de servicii de calatorie si/sau celor asociate, asa cum sunt definite conform 

OG2/2018 emisa de Ministerului Turismului.

Nr.________ Data_________

Partile contractante sunt reprezentate de:

a) Agentia EST TURISM, avand adresa: Bucuresti, Str. Poiana Florilor Nr. 15, Etaj 2, Apt. 5, Sect. 4, titulara a Licentei de Turism nr. 1506/18.03.2019, pentru societatea comerciala EST CONCEPT S.R.L., cu codul unic de inregistrare: RO 13797295, reprezentata prin Dna. Dorobat Tatiana, in calitate de Director Agentie, denumita in continuare Agentia, si

b) Calatorul/ reprezentantul grupului de calatori, beneficiari ai serviciilor de calatorie rezervate, cu datele de identificare prezentate in factura/ voucher/ alte documente.

Datele de contact ale calatorului/reprezentantul calatorilor:Nume : ______________________________ Tel.___________________ E-mail _______________________________

In cazul in care o persoana face rezervare in numele mai multor persoane care vor beneficia de serviciul de calatorie, se considera ca aceasta persoana este imputernicita de respectivele persoane sa le reprezinte interesele si accepta conditiile prezentului contract atat in nume propriu, cat si in numele celorlalti calatori (indicati in Voucher, Bon de comanda sau alte documente) si se considera ca aceasta a informat toate persoanele implicate cu privire la serviciul ales, ca este imputernicita sa achite/ modifice/ reprezinte calatorii in orice activitate sau decizie legata de rezervarea efectuata, inclusiv sa informeze cu privire la orice posibile modificari si sa incaseze in numele tuturor posibilele sume de rambursat.

Partile contractante au convenit la incheierea prezentului contract.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta serviciul de intermediere (rezervare si comercializare) a unui serviciu unic ( simplu) de calatorie de catre Agentie Calatorului. Serviciul de intermediere presupune cautarea, rezervarea si vanzarea unui serviciului de calatorie, stipulat in Documentele de calatorie anexate, considerate parte integranta a prezentului contract: Voucher, Bilet de Odihna si/sau Tratament, Bon de Comanda/ Confirmare de rezervare (dupa caz). Agentia este un operator economic care intermediaza/ rezerva un serviciu in favoarea Calatorului, serviciu care este prestat de catre o terta parte numita Furnizor de servicii de Calatorie, in aceasta categorie intrand: unitati de cazare (hoteluri, pensiunii s.a.), companiile  de transport (terestru, aerian s.a.), companiile de asigurare medicala pe perioada calatoriei, cele de inchirieri autoturisme, prestatori de servicii agrement si altele. 

Valoarea contractului __________

Pretul in vigoare la momentul incheierii contractului se va aplica exclusiv pentru serviciile care fac obiectul acestei rezervari  cu obligatia de respectare de catre Calator a conditiilor specifice sau generale de plata (dupa caz) si/sau a conditiilor specifice sau generale de anulare.

 II. PRETUL/VALOAREA CONTRACTULUI

1. Pretul contractului este specificat in contract si (dupa caz) in bonul de comanda si pe facturi, pe baza ofertei de pe site-urile Agentiei. Pretul cuprinde costul serviciilor de calatorie rezervate, comisionul Agentiei, TVA si toate serviciile prevazute in Voucher/ Bilet de Odihna si Tratament si (dupa caz) in Bonul de comanda (confirmare de rezervare).  

 In cazul solicitarii unor servicii care necesita confirmarea rezervarii din partea hotelierilor sau altor furnizori de servicii de calatorie, Agentia va oferi calatorului un Bon de comanda care va contine toate informatiile cu privire la serviciul selectat si suma achitata in avans. 

2. Conditia standard de efectuare a unei rezervari cu plata in rate presupune achitarea unui avans de minim 30% din valoarea totala a contractului in 2 zile lucratoare de la momentul solicitarii rezervarii si achitarea diferentei cu maxim 20 zile inainte de data de incepere a prestarii serviciilor comandate. Data care este specificata in Bonul de comanda (dupa caz), este stabilita in functie de conditiile specifice ale ofertei alese (oferta standard, “early booking”, Sarbatori sau Evenimente s.a.). Deoarece varietatea si complexitatea ofertelor pentru serviciile de calatorie este extrem de mare, majoritatea ofertelor se vor supune unor conditii de rezervare si de plata personalizate, care vor inlocui conditiile standard stipulate in prezentul contract. Conditiile specifice de rezervare, plata, modificare, anulare etc. ale serviciilor de calatorie se vor mentiona in Bonul de Comanda, Anexa Contract si/sau alte documente complementare, in conformitate cu termenii specifici ai ofertei selectate. 

3. Pentru serviciile de calatorie care se desfasoara in Romania platile efectuate de pe teritoriul Romaniei se vor face exclusiv in RON, indiferent de valuta in care este prezentata oferta/ este emis contractul. Cursul de schimb valutar este fie cel stabilit de Furnizorul serviciilor de calatorie (unitatea de cazare, transportator s.a.), fie cursul BNR al zilei de plata. 

4. Pentru serviciile de calatorie care se desfasoara in afara Romaniei plata se poate efectua in RON sau in EUR. In cazul in care plata se va efectua in RON cursul valutar stabilit este BNR din ziua platii +2% comision de risc valutar. 

5. Pretul contractului este valabil la momentul incheierii acestuia, fiind aplicabil exclusiv serviciului de calatorie si implicit a conditiilor specifice ale ofertei alese la momentul incheierii contractului. Orice modificare a pretului serviciilor contractate aparuta ulterior incheierii prezentului contract nu poate fi aplicata retroactiv contractului incheiat (de exemplu: ofertele Last Minute/ Non-refundable) si nici nu indreptateste Calatorul la rezilierea prezentului contract. Furnizorul de servicii de calatorie isi pastreaza dreptul de a emite sau retrage oferte pentru serviciile prestate, de a le aplica unui numar limitat de camere, de a le oferi la vanzare pentru o perioada limitata de timp etc. pentru a impulsiona vanzarile, ofertele respective nefiind aplicabile serviciilor deja achizitionate/ contractului deja aprobat de parti. Pretul contractului este definitiv la momentul confirmarii rezervarii in scris in cazul serviciilor achitate in rate sau la momentul emiterii Voucher-ului.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

1. Agentia de turism va face tot posibilul pentru buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate.

2. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa-l informeze pe Calator de aparitia acestora inainte de data inceperii sejurului/calatoriei, cu exceptia situatiilor care nu puteau fi prevazute sau evitate, care nu au fost aduse la cunostinta Agentiei in timp util. 

3. Pentru serviciile din afara Romaniei agentia poate sa majoreze pretul contractului numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor mari ale costurilor de transport, ale taxelor aferente serviciilor de aterizare/ debarcare/ imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de statune (in cazul in care sunt achitate la agentie).

4. Agentia isi rezerva dreptul de a aplica comision tuturor serviciilor suplimentare si complementare solicitate de Calator (fisa cont restaurant, pachete SPA, excursii etc.)

5. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei /sejurului fara majorarea pretului, respectiv serviciile de calatorie oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile de calatorie achitate si cele efectiv prestate in cazul in care nu pot fi oferite Calatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate.

6. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Calatorului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc.).

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

d) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza insolventei sau falimentului Furnizorului de servicii de calatorie (hotelier, transportator s.a.)

7. Pentru serviciile prestate in afara Romaniei Agentia are obligatia sa furnizeze calatorului, cu cel putin 24 ore inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract (mai putin avion) in cazul in care e vorba de serviciul de transport;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ale reprezentantului local ori, in lipsa acestuia, un numar de telefon de urgenta al Agentie, care sa ii permita contactarea Agentiei in situatiile de urgenta; 

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

8. In cazul serviciului de cazare, distributia camerelor se face exclusiv de catre hotelier (repartizarea pe etaje, orientare, vedere, corp de cladire, numarul camerei, tip paturi, apropierea camerelor in cazul grupurilor) in conformitate cu tipul camerei rezervate si inscrise in Voucher. Agentia nu poate fi responsabila de repartizarea camerelor in cadrul hotelului decat in ceea ce priveste tipul de camera corespunzator prevazut in documentele de rezervare (voucher , bilet de cazare, confirmare de rezervare). Agentia in calitate de intermediar nu poate fi facuta raspunzatoare de conditile de intretinere a camerelor si de calitatea serviciilor prestate de hotelier/furnizor.

9. Clasificarea hotelurilor si a pensiunilor din oferta Agentiei are la baza informatiile furnizate de catre unitatile de cazare si poate fi subiectul schimbarii clasificarii oficiale, independente de vointa Agentiei, in intervalul de timp dintre efectuarea rezervarii si inceperea sejurului. Daca modificarea clasificarii va fi adusa la cunostinta Agentiei, aceasta are obligatia de a informa Calatorul in cel mai scurt timp cu privire la modificarile aparute, toate celelalte cazuri nefiind imputabile agentiei.

10. Imaginile prezentate pe site-urile Agentiei cu privire la unitatile de cazare nu pot fi considerate contractuale si nici nu creeaza obligatii pentru Agentie, acestea fiind doar informative, fiind valabile exclusiv pentru acele spatii fotografiate din cadrul unitatii de cazare si doar la momentul efectuarii fotografiilor. Agentia face toate eforturile posibile pentru informarea corecta a Calatorului, dar nu poate sa-si asume responsabilitatea pentru posibilele diferente.

11. Agentia intelege sa fie responsabila pentru orice actiune sau omisiune a propriului personal, dar nu isi asuma nici o responsabilitate pentru intreruperea sau anularea calatoriei datorate situatiilor de: imbolnaviri, accidente, greve, proteste sau atentate teroriste, a razboiului, a embargourilor, a iregularitatilor mijloacelor de transport, conditii meteo extreme, raniri sau oricaror alte cauze aflate in afara propriului control. Pentru calatoria in strainatate recomandam incheierea unei asigurari medicale valabila pe perioada calatoriei, precum si a unei asigurari STORNO privind riscul anularii serviciului de calatorie. Vaccinarile care sunt necesare si obligatorii pentru anumite calatorii intra in responsabilitatea si cheltuiala personala a Calatorului. 

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI

1. Calatorul are dreptul sa rezilieze in orice moment prezentul contract, in tot sau in parte, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa plateasca penalitatile conform conditiilor de Anulare specificate in prezentul contract si/sau Bon de comanda, cu exceptia cazurilor de Forta Majora definite conform legii. Orice modificare a rezervarii unei unitati de cazare (schimbarea hotelului, tipului camerelor, numarul de persoane sau a oricaruia dintre servicii) echivaleaza cu rezilierea contractului actual si cu aplicarea penalitatilor de la momentul respectiv, urmand incheierea unui nou contract. 

2. Calatorul poate transfera contractul (cesiona) unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica Agentia de turism intr-un termen rezonabil inainte de inceperea executarii serviciului de calatorie , pe un suport durabil. Transferul este posibil numai cu acordul scris al Furnizorului de servicii (transportator, hotel s.a.). Persoana care transfera contractul privind serviciul de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer. Calatorul are obligatia de a se informa cu privire la costurile unei astfel de cesiuni.

3. In cazul aparitiei situatiei de Suprarezervare (Overbooking), situatie care nu putea fi anticipata sau prevenita si care nu-i poate fi imputabila Agentiei, calatorul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt serviciu de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un serviciu de calatorie de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea  diferentei de pret;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4. Documente de calatorie - Calatorul este responsabil de a se asigura de conformitatea si valabilitatea tuturor documentelor de calatorie. In vederea rezervarii serviciiului de calatorie, Calatorul are obligatia de a furniza numele complet, asa cum apare in actul de identitate (Carte de identitate, Pasaport)  care va fi utilizat pentru calatorie. In caz contrar, isi asuma intreaga responsabilitate, inclusiv pentru plata unor taxe/costuri suplimentare, pentru corectarea/schimbarea numelui Calatorului, valoarea acesteia fiind stabilita de fiecare Furnizor/Prestator in parte. Agentia nu isi asuma nici o responsabilitatein cazul in care actele de identitate (Cartea de identitate, pasaportul, permisul de conducere etc.) sunt necorespunzatoare sau incomplete. 

5. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (Voucher, Bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de servicii de tratament, acesta este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet-tip de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor asigurari sociale la zi/ cardul de sanatate.

6. Calatorul are obligatia sa respecte orarul de cazare al unitatilor hoteliere, afisat la receptie. Unitatile de cazare au dreptul legal de a fixa propriile ore (minim/maxim) de incepere a cazarii calatorilor/de eliberare a camerelor, stabilite uzual intre:

- Litoral Romania check-in dupa orele 14:00 – 19:00, check-out inainte de orele 10:00 – 12:00

- Litoral extern check-in dupa orele 14:00 – 16:00, check-out inainte de orele 10:00 – 12:00

- Celelalte zone check-in dupa orele 12:00 – 16:00, check-out inainte de orele 09:00 – 12:00

Depasirea orei maxime de eliberare a camerelor (situatia de «late check-out») sau cazarea inainte de ora oficiala de incepere a zilei hoteliere (situatia de «early check-in») se taxeaza suplimentar de catre hotelier la fata locului si Calatorului ii revine obligativitatea de a achita contravaloarea taxei.

7. NO SHOW - Situatia in care Calatorul nu se prezinta la cazare in ziua inceperii sejurului. Daca Calatorul este in imposibilitatea de a se prezenta la unitatea de cazare in ziua de incepere a serviciului de calatorie specificat in documentele de cazare (Voucher/Biler de odihna si tratament), acesta are obligatia de a anunta intarzierea in cel mai scurt timp posibil fie Furnizorului (hotelul, transportatorul), fie Agentiei, pentru a putea beneficia de serviciu in continuare, in caz contrar furnizorul de servicii de cazare nu isi asuma obligatia de pastrarea a camerelor pana la sosirea calatorului in urmatoarele zile, iar Agentia nu are obligatia de returnare a vreunei sume. Se recomanda anuntarea Furnizorului (hotelierului) in cazul sosirii dupa orele 20:00 (Late ckeck-in).

8. Calatorul are obligatia de a se informa si de a respecta conditiile de prestare a serviciilor de calatorie, conditii care pot presupune dupa caz: “Regulament de ordine interioara” a unitatii de cazare, cod de conduita vestimentara, purtarea obligatorie a bratarii la mana, parcare si altele. Calatorul are obligatia de a se informa cu privire la conditiile de cazare specifice fiecarui hotel in parte, prezentate in limita disponibilitatii de Agentie si/sau de catre hotelier. Calatorul este obligat sa achite orice paguba materiala produsa hotelului direct reprezentantilor hotelului inainte de eliberarea camerelor.

9. Servicile care nu se regasesc in documentele contractuale sau in oferta oficiala a Agentiei si nu sunt incluse in pretul contractului: aceste servicii pot fi cu plata optionala sau obligatorie (de exemplu: taxe de statiune, taxe de pod, taxa parcare s.a.) si se vor achita direct catre Furnizorul de serviciii de calatorie. Calatorul este obligat sa achite taxa de statiune, taxa de promovare turistica, precum si orice alte taxe locale, impuse de catre stat/ unitatile de cazare, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 

10. Contravaloarea serviciilor neutilizate in timpul calatoriei/sejurului se poate recupera doar cu acordul scris al Furnizorului de servicii de calatorie (hotel, transportator etc.). Calatorul are obligatia de a anunta Agentia despre aparitia unei astfel de situatii in cel mai scurt timp posibil si de a transmite (sau depune) acel document (acord scris) in Agentie in maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii prestarii serviciilor. Agentia nu este obligata si nici nu poate fi facuta raspunzatoare pentru returnarea contravalorii serviciilor neprestate in absenta acordului scris al Furnizorului de servicii (unitate de cazare, transportator) si in absenta informarii scrise din partea calatorului. 

11. Date de contact - Calatorul are obligatia de a furniza date de contact corecte, la care poate fi contactat in orice moment, in tara sau in strainatate (numar de telefon mobil/ e-mail valid). Agentia nu isi asuma raspunderea pentru daunele care ar putea decurge din faptul ca nu ati respectat cerinta mentionata mai sus. In cazul in care contractul este semnat in numele mai multor calatori care vor beneficia de serviciile mentionate in Bon de Comanda si/sau Voucher (grup, familie), Calatorul  va fi raspunzator pentru primirea si transmiterea catre ceilalti a oricaror comunicari  sau notificari care ar putea aparea, va fi considerat imputernicit de ceilalti participanti la calatorie sa incaseze eventualele sume rambursate sau compensatii.

12. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, in cazul serviciului de calatorie de transport. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a prevederilor privind locurile de plecare si orarele vor fi suportate de acesta.

13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (exemplu: calatoria cu un minor, schimbarea numelui in urma casatoriei, obtinere de vize, efectuare de vaccinuri , efectuarea unor teste medicale de ex. COVID s.a.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale iar neindeplinirea acestor formalitati nu indreptateste calatorul la anularea calatoriei fara penalitati..

14. In cazul in care o Ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea serviciului contractat, calatorului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteea.

V. CONDITII DE PLATA - ANULARE - PENALIZARI

1. Solicitarile de anulare a rezervarii efectuate initial va fi transmisa in scris Agentiei, in caz contrar solicitarea de anulare nu va fi luata in considerare.

2. In cazul in care Calatorul renunta din vina sa la serviciul de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari generale dupa cum urmeaza:

2.1. pentru rezervarile efectuate la Oferta Standard (asa cum este denumita in Bon de Comanda/ Voucher):

a) 0%, cu peste 30 zile inainte de inceperea calatoriei, cu exceptia ofertelor cu conditii specifice de anulare 

b) 50% daca renuntarea se face in intervalul 30 – 16 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

c) 100% din pretul serviciului contractat, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului sau situatia de neprezentare (NO SHOW).

2.2. pentru rezervarile efectuate la oferte speciale de tip Early Booking/ Inscrieri Timpurii:

a) 0% din pretul serviciului de calatorie, daca anularea se face inainte de data (ora) de expirare a ofertei, sau conform conditiilor individuale ale furnizorului de servicii.

b) 100% din pretul serviciului de calatorie, daca anularea se face dupa data si ora de expirare a perioadei de vanzarea ofertei (ultima zi lucratoare inainte de data stabilita ca termen de plata integrala a ofertei) sau in conformitate cu conditiile specifice prezentate de Furnizor. Conditiile de rezervare ale ofertelor de acest tip sunt extrem de stricte si orice modificare (de perioada, de nume sau numar de persoane, tip camera etc.) este considerata ca anulare a rezervarii initiale si implicit duce la aplicarea penalizarilor aferente. 

2.3. Ofertele speciale de tip “Non-refundable” nu pot fi anulate sau cesionate fara aplicarea penalizarii de 100%.

2.4. Pentru rezervarile efectuate pentru oferte de Sarbatori (Revelion, Craciun, Paste, 1 Mai s.a.) si/sau Evenimente speciale (Targuri, Conferinte, Evenimente religioase, sportive sau artistice, Carnaval, Festival s.a.), precum si alte perioade impuse de piata locala si considerate evenimente speciale:

a) 10% daca renuntarea se face cu > 31 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului, sau conditii specifice impuse de furnizor (hotelier)

b) 50% daca renuntarea se face in intervalul 30 – 22 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului, sau conditii specifice impuse de furnizor (hotelier)

c) 100% din pretul serviciului contractat, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 21 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului/ neprezentarea la cazare.

2.5. Pentru servicii de calatorie care presupun transport/ transfer - penalizarea este 100 % pentru neprezentarea la locul de plecare in calatorie in ziua si la ora stabilite, sau daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula, sau daca este intors de la granita de catre Politia de Frontiera. Calatorul este singurul responsabil pentru detinerea si valabilitatea documentelor legale pentru calatorie (pasaport, carte de identitate, viza etc.).

2.6. Pentru Bilete de avion - penalizarea este 100 % din momentul emiterii biletului.

2.7. Toate penalizarile mentionate mai sus sunt penalizari generale. Pe langa prezentele conditii generale de rezervare si achitare a serviciilor de calatorie, fiecare Furnizor are propriile conditii de comercializare/ modificare/ anulare a ofertelor, conditii care vor fi mentionate in Anexa/ Bon de comanda si/sau in alte documente anexate prezentului Contract, fie (in absenta anexei) sunt specificate in scris in prezentarea ofertei sau pe site-ul agentiei. Conditiile specifice ale rezervarii inlocuiesc Conditiile generale de rezervare/ modificare/ anulare.

3. In cazul in care calatorul (care efectueaza plata serviciu de calatorie in rate) a achitat un avans, dar nu se prezinta la termenul specificat in Anexa de contract (bon de comanda) pentru a achita rata aferenta/restul de plata, agentia isi rezerva dreptul de a rezilia contractul si de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu aplicarea penalizarilor contractuale.

4. In cazul anularii serviciilor de calatorie achitate cu Tichete de Vacanta/Carduri de vacanta conform legislatiei, NU este posibila returnarea tichetelor de vacanta nici in format hartie si nici electronic, dupa efectuarea platii. Rezervarile achitate astfel se vor supune conditiilor generale si/sau specifice de anulare ale ofertei la care a fost achizitionat serviciul de calatorie ca si rezervarile achitate prin alte mijloace de plata. In situatia in care calatorul anuleaza rezervarea si conform conditiilor de anulare/ modificare mentionate in contract daca calatorul are dreptul la rambursarea integrala sau partiala a sumei achitate anterior, aceasta suma va fi transformata in “Credit” fiind interzisa prin lege returnarea sumelor in bani. Calatorul va putea utiliza suma din “Credit” ulterior, pana la o data stabilita de comun acord cu Agentia pentru achitarea contravalorii serviciilor pentru un alt sejur desfasurat pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu conditiile impuse de emitentul Tichetelor/Cardurilor de Vacanta.

VI. RECLAMATII

1. In cazul in care calatorul constata ca serviciile prestate de Furnizor sunt la un nivel de calitate inferioar fata de clasificarea turistica oficiala sau fata de prezentarea serviciilor, acesta va intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate in timpul calatoriei si o va transmite atat Furnizorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului/ Furnizorului / Transportatorului), cat si Agentiei. 

Numarul de telefon de urgenta al agentiei: 004.0723.388.764. Adresa de e-mail: reclamatii@plaja.ro. 

2. In cazul imposibilitatii solutionarii sesizarii in timpul calatoriei, calatorul are obligatia de a solicita reprezentantilor Furnizorului (unitatii de cazare) sa confirme in scris faptul ca s-a luat cunostinta de catre acestia (conducerea hotelului) despre problemele reclamate si ca acestea nu au putut fi solutionate la fata locului sau ca au fost solutionate doar partial. Documentul respectiv va fi transmis Agentiei, impreuna cu reclamatia, in maxim 5 zile lucratoare de la data de incheiere a serviciilor de calatorie. Agentia isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare nici o reclamatie transmisa dupa trecerea celor 5 zile lucratoare de la incheierea calatoriei. 

3. Agentia va transmite raspunsul la reclamatie in maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data transmiterii reclamatiei. 

4. Raspunsul furnizorului de servicii de calatorie comunicat Agentiei va fi transmis Calatorului in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea acestuia. Agentia nu poarta nici o raspundere pentru nesolutionarea sau solutionarea nefavorabila a reclamatiilor adresate Furnizorilor de servicii de calatorie, in ce priveste serviciile acestora achizitionate prin intermediul Agentiei.

5. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”),  are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta, in conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comerciant.

VII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin acceptarea prezentului Contract se considera ca Calatorul - persoana care face rezervarea/ incheie contractul - Accepta si este de acord cu utilizarea si prelucrarea atat de catre Agentie, cat si de catre Furnizor/ Prestator a oricaror date cu caracter personal furnizate Agentiei, in scopurile si in conformitate cu Politica privind protectia datelor personale, prezentata pe https://www.plaja.ro/protectia_datelor_personale/

 VIII. DISPOZITII FINALE

1. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si este incheiat cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. Se considera parte integranta a acestui contract, ca anexa la contract, documentul:

a) voucherul/ bonul de comanda/ anexa de contract/ biletul de odihna-tratament/ biletul de excursie/ factura si orice alt document acceptat de ambele parti

b) programul turistic (in cazul turismului organizat/ grupuri)

2. Contractul poate fi prezentat si sub forma oricarui alt inscris, inclusiv pe website-ul Agentiei, cu conditia ca:

• Calatorul sa fie informat despre toate serviciile contractate, conditiile si termenii de rezervare si anulare, si 

• Calatorul isi exprima consimtamantul de primire a contractului in orice mod inclusiv dar fara a se limita la actiunea de a bifa casuta ,,Accept termenii si conditiile de rezervare " de pe site-ul agentiei, odata cu efectuarea rezervarii.

3. Contractul este valabil si transmis prin e-mail au orice alt suport durabil, inclusiv in cazul in care este disponibil pentru accesare si vizualizare direct in contul clientului de pe site-ul agentiei.

4. Deoarece Asigurarea impotriva insolventei Agentiei de Turism se aplica exclusiv contractelor de pachete de servicii de calatorie sau servicii unice asociate, asa cum sunt specificate in OG2/2018, aceasta nu se aplica prezentului contract. 

5.  Contractul se considera finalizat odata cu data de incheiere a prestarii serviciilor de calatorie contractate iar raspunderea agentiei inceteaza la data expirarii termenului de depunere a reclamatiilor. 

 

Agentia Est Turism/ Est Concept SRL Calator/ Reprezentant grup